Praha vyhlašuje veřejnou zakázku na partnera pro projekt Dostupné družstevního bydlení v Radlické ulici v Praze 5

Dostupné družstevní bydlení - aktuality

Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy 1. 8. 2022 vyhlásil veřejnou zakázku na výběr partnera pro projekt Dostupné družstevní bydlení na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 16. 6. 2022. V zadávacím řízení hl. m. Praha hledá partnera, se kterým by uzavřelo smlouvu o spolupráci, založilo s ním bytové družstvo a partner by následně pro toto družstvo zajistil výstavbu bytových domů.

Konference „Dostupné družstevní bydlení, jako jedno z řešení bytové krize“

Dne 1. června 2022 proběhla v Centru architektury a městského plánování v Praze konference Dostupné družstevní bydlení jako jedno z řešení bytové krize. Na konferenci vystoupili zástupci Prahy, některých českých měst, bank, družstev a dalších odborníků na oblast bydlení, a společně představili možná řešení současné krize.

Zastupitelstvo HMP otevřelo cestu k výstavbě bytů na Radlické ulici v rámci projektu Dostupné družstevní bydlení

Schválením realizace veřejné zakázky, jejímž obsahem je výběr partnera pro projekt Dostupné družstevní bydlení v lokalitě Radlická (Smíchov) Zastupitelstvo HMP otevřelo cestu k výstavbě prvních 266 družstevních bytů na Radlické ulici v Praze 5. Projekt DDB je určen primárně pro střední příjmovou skupinu. Díky tomu, že město družstvu poskytne pozemky s právem stavby, občanům se až o třetinu sníží náklady na bydlení.

Projekt Dostupné družstevní bydlení s podporou hl. m. Prahy je připravený k realizaci. První projekt v Praze 5 nabídne až 260 bytů

připravil záměr na realizaci veřejné zakázky s názvem Partner pro projekt DDB – lokalita Radlická (Smíchov). Ten by měl být v květnu schválen Zastupitelstvem hl.  m. Prahy. Poté bude ve výběrovém řízení vybrán partner, s nímž Praha založí bytové družstvo, do kterého budou moci vstupovat jako družstevníci Pražané. Díky poskytnutí pozemků Prahou a dalším výhodám projektu by měly být tyto družstevní byty levnější o cca 25-30 % ve srovnání s tržními podmínkami, a tím také cenově dostupnější.

První projekt hl. m. Prahy na Dostupné družstevní bydlení by měl vzniknout v Praze 5 v Radlické ulici

Rada hl. m. Prahy schválila uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu Dostupného družstevního bydlení v lokalitě Radlická s městskou částí Praha 5. Hlavní město chce založit bytové družstvo a následně by zde mělo vzniknout až 266 nových bytů. Cílem je přispět k rozšíření možností cenově dostupného bydlení pro obyvatele na území Prahy.